ROSCOTLAND

ROMANIAN COMMUNITY IN SCOTLAND / Pagină de informații a comunității române din Scoția

INFORMAȚII CONSULARE (actualizate permanent)

tricolor banda

Biroul consular din Edinburgh a fost deschis în decembrie 2010, la propunerea Ambasadei României de la Londra, ca o măsură concretă a Ministerului Afacerilor Externe de a facilita românilor din nordul Marii Britanii accesul la serviciile consulare. De mai bine de doi ani venim în sprijinul comunităților românești din Scoția, Irlanda de Nord și Nordul Angliei, atât prin serviciile de consultanță și asistență consulară pe care le oferim, cât și prin participarea, ori de câte ori avem ocazia, la activitățile sociale și culturale în cadrul diasporei.
Site-ul RoScotland – Romanian Community in Scotland reprezintă un proiect media aflat în plină dezvoltare și care își propune să ofere informații diverse în folosul comunității românești din Scoția. Apreciind necesitatea și utilitatea unui astfel de mijloc de informare în diasporă, Biroul consular din Edinburgh sprijină această iniţiativă şi răspunde pozitiv propunerii editorilor site-ului RoScotland, de a prezenta informații, consultaţii și anunțuri consulare în cadrul unei rubrici permanente găzduite în paginile site-ului. Cei interesați vor avea astfel ocazia să se informeze online, în amănunt, despre serviciile oferite de Biroul consular, actele necesare, procedurile prevăzute, taxe, programul Biroului ș.a.m.d.
Mulțumim editorilor pentru această inițiativă și pentru oportunitatea oferită pe această cale de a veni în întâmpinarea cerințelor comunității românești.
Dr Mihai DELCEA, Ministru Consilier, Șeful Biroului consular din Edinburgh
Biroul consular din Edinburgh are următoarea arie de competență teritorială: Scoția, Irlanda de Nord și Nordul Angliei (până la Liverpool, Manchester, Leeds, Hull, inclusiv). Persoanele care nu locuiesc în aria de competență teritorială a Biroului consular din Edinburgh sunt rugate să contacteze Secția consulară din Londralondra.cons@mae.ro Biroul consular din Edinburgh acordă consultanţă, protecţie şi asistenţă consulară cetăţenilor români aflaţi în situaţii vulnerabile, inclusiv minorilor neînsoţiţi, persoanelor care au suferit accidente, persoanelor aflate în detenție etc. Biroul consular din Edinburgh NU emite vize de intrare în România pentru cetăţenii străini care doresc să călătorească în România şi care au nevoie de viză, această prerogativă fiind îndeplinită pe teritoriul Marii Britanii numai de Secţia consulară a Ambasadei României la Londra. Cei interesati de procedurile de viză sunt rugaţi să se adreseze direct la londra.cons@mae.ro  sau  londra.viza@mae.ro
Pentru a beneficia de asistență consulară, vă sugerăm să procedați după cum urmează:

1) Să consultați informațiile publicate pe site-ul RoScotland la rubrica „Informații consulare”.

2) Să ne trimiteți un email în care să vă arătați identitatea, să menționați localitatea în care locuiți, să explicați în mod detaliat cazul dvs. și să precizați dacă aveți nevoie de informații suplimentare în afara celor aflate pe site la rubrica „Informații consulare”, în vederea pregătirii documentelor cerute de lege și urmării procedurilor adecvate. Dacă după primirea informațiilor de la Biroul consular aveți eventuale neclarități, nu ezitați să solicitați personalului consular informații suplimentare, de preferinţă prin email.

3) Să solicitați o programare; solicitarea va fi confirmată în funcție de disponibilitățile existente în agenda Biroului consular şi cât mai aproape de data şi ora solicitate de dv. Vă rugăm să solicitați programarea după ce aveți toate documentele necesare. Programările se fac de preferință prin poştă electronică, la adresa edinburgh@mae.ro

Adresa Biroului consular: 7/9 North St. David Street, Edinburgh, EH2 1AW; telefon: + 44(0)131 524 9498; fax: + 44(0)131 524 94 99; emailedinburgh@mae.ro

În continuare, informații despre:

I. Înscrierea certificatelor de naștere, căsătorie sau deces emise de autoritățile britanice

II. Cărți de identitate

III. Pașapoarte, titluri de călătorie, acorduri de călătorie pentru minori

IV. Eliberarea certificatului de cazier judiciar

V. Eliberarea unei procuri

I. Înscrierea certificatelor de naștere, căsătorie sau deces emise de autoritățile britanice

Atenție! Actele de stare civilă ale cetățenilor români (certificat de naștere, certificat de căsătorie, certificat de deces) întocmite în străinătate au putere doveditoare în România numai dacă sunt înregistrate/transcrise în registrele de stare civilă române. Ambasada României la Londra și Biroul consular din Edinburgh înscriu în registrele de stare civilă românești certificatele de naștere, căsătorie sau deces emise de autoritățile britanice și eliberează certificate românești. Actele necesare înregistrării se depun la Biroul consular din Edinburgh (sau la Secția consulară de la Londra); solicitantul, cetățean român, trebuie să se prezinte personal pentru semnarea în fața consulului a unei declarații notariale la depunerea sau la  ridicarea actului, după caz. Cetățenii care nu doresc efectuarea înregistrării actului de stare civilă la Biroul consular din Edinburgh (respectiv, la Secția consulară de la Londra) și nu se deplasează în România pentru aceasta, pot împuternici o persoană în România pentru a efectua transcrierea la Serviciul de stare civilă din localitatea de domiciliu.

Cetăţenii români au obligaţia ca în termen de 6 luni de la naşterea copilului sau înregistrarea căsătoriei la autorităţile străine să solicite înregistrarea/ transcrierea acestor acte.

NU se primesc lucrări incomplete, deoarece acestea nu se pot prelucra.

I.1. Acte necesare înregistrării certificatelor de naștere britanice

Cetăţenii români au obligaţia ca în termen de 6 luni de la naşterea copilului să solicite înregistrarea/transcrierea acestui act. Cererea de înscriere a certificatului de naştere se depune de către unul dintre părinţi (cetăţean român). La eliberarea documentului se va prezenta acelaşi părinte care a depus cererea.

Mai multe informații, aici.

I.2. Acte necesare înregistrării certificatelor de căsătorie britanice

Cetăţenii români au obligaţia ca în termen de 6 luni de la înregistrarea căsătoriei la autorităţile străine să solicite înregistrarea/transcrierea actului britanic de căsătorie. Cererea de înscriere a căsătoriei se depune de către ambii soți, deoarece trebuie să semneze în fața consulului o declarație cu privire la numele de familie pe care doresc să îl poarte după căsătorie; declarația este necesară deoarece în actele de căsătorie britanice nu există o rubrică referitoare la numele pe care soții îl poartă după căsătorie.

Mai multe informații, aici.

I.3. Acte necesare înregistrării certificatelor de deces britanice

Certificatul de deces eliberat de autoritățile britanice, ca de altfel toate actele de stare civilă ale cetățenilor români întocmite în străinătate au putere doveditoare în România numai dacă sunt înregistrate/transcrise în registrele de stare civilă române.

Mai multe informații, aici.

II. Cărți de identitate

II. 1. Eliberarea primei cărţi de identitate (pentru minori între 14 – 18 ani)

Minorii (între 14-18 ani), cetăţeni români cu domiciliul în România, aflaţi în străinătate şi care, din motive obiective (se află la studii, urmează un tratament care nu permite întreruperea acestuia, prestează o activitate care nu permite deplasarea în ţară ş.a.) nu se pot prezenta în ţară pentru solicitarea primei cărți de identitate, pot depune cererea, însoţită de celelalte documente necesare, la Biroul consular  din Edinburgh (sau la Secția consulară a Ambasadei României la Londra).

Eliberarea primei cărţi de identitate NU se poate face pe bază de procură specială.

Mai multe informații, aici.

II. 2. Eliberarea primei cărţi de identitate (persoane peste 18 ani)

Persoanele care au depăşit vârsta de 18 ani, cetăţeni români cu domiciliul în România, aflaţi în străinătate şi care, din motive obiective (se află la studii, urmează un tratament care nu permite întreruperea acestuia, prestează o activitate care nu permite deplasarea în ţară ş.a.) nu se pot prezenta în ţară pentru solicitarea primei cărți de identitate, pot depune cererea, însoţită de celelalte documente necesare, la Biroul consular  din Edinburgh (sau la Secția consulară a Ambasadei României la Londra).

Eliberarea primei cărţi de identitate NU se poate face pe bază de procură specială.

Mai multe informații, aici.

II.3. Reînnoirea cărții de identitate pentru adulți, prin procură

Cartea de identitate se eliberează numai în România, ceea ce, de regulă, impune prezența dvs. în țară. În situația în care nu vă puteți deplasa în România, la cererea dvs., Biroul consular din Edinburgh (sau Secția consulară Londra) pot întocmi și autentifica procuri prin care împuterniciți persoane adulte din țară, cetățeni români, să îndeplinească formalitățile legale privind obținerea cărții dvs. de identitate (procedura „prin procură”). Pentru aceasta, trebuie să vă prezentați personal la consulat.

Mai multe informații, aici.

III. Pașapoarte, titluri de călătorie, acorduri de călătorie pentru minori

III.1. Eliberarea pașaportului electronic pentru copii (sub 14 ani și peste 14 ani) cu domiciliul în România

Fiecare minor care circulă în străinătatate trebuie să aibă propriul document de călătorie – nu mai poate fi inclus în documentul de călătorie al părinților. Reglementările legale în vigoare NU permit depunerea cererilor pentru eliberarea paşapoartelor prin mandatar cu procură specială sau prin poștă.

Mai multe informații, aici.

III.2. Eliberarea pașaportului electronic pentru copii (sub 14 ani și peste 14 ani) cu domiciliul în străinătate

Mai multe informații, aici.

III.3. Eliberarea pașaportului românesc electronic pentru adulți cu domiciliul în România

Paşapoartele electronice NU se eliberează în regim de urgenţă. Pașapoartele electronice se confecționează în România și se trimit ulterior la Biroul Consular din Edinburgh (sau la Secția consulară Londra).

Mai multe informații, aici.

III.4. Eliberarea pașaportului românesc electronic pentru adulți cu domiciliul în străinătate

Pentru pașapoartele cetățenilor români cu domiciliul în Marea Britanie este necesară predarea cărții de identitate – dacă există. În conformitate cu Legea nr.248/2005 art. 34, cetăţeanul român care îşi stabileşte domiciliul în străinătate are obligaţia să predea actul de identitate care atestă existenţa domiciliului în România (cartea de identitate sau buletinul), emis de autorităţile române.

Mai multe informații, aici.

III.5. Eliberarea titlului de călătorie pentru un adult

Sunteți cetățean român și doriți să vă întoarceți de urgență în Romania, dar nu aveți pașaport valabil sau carte de identitate model nou? Biroul consular din Edinburgh (sau Secția consulară Londra)  vă poate elibera un titlu de călătorie. Titlul de călătorie se eliberează pentru a vă întoarce în România, de preferință direct, fără a tranzita alte țări. Atenție! Acesta este valabil 30 de zile de la data eliberării. După intrarea în România, titlul de călătorie își pierde valabilitatea.

Mai multe informații, aici.

III.6. Eliberarea titlului de călătorie pentru un minor

Titlul de călătorie se poate elibera și minorilor. În cazul în care minorului i se eliberează un titlu de călătorie individual, ambii părinți trebuie să se prezinte la Biroul consular din Edinburgh (sau la Secția consulară Londra) împreună cu minorul pentru a da o declarație prin care să-și exprime acordul lor în vederea eliberării titlului de călătorie și pentru ca minorul să poată călători în România împreună cu unul dintre părinți sau cu o terță persoană. Atenție! Titlul de călătorie este valabil 30 zile.

Mai multe informații, aici.

III.7. Acord de călătorie în străinătate pentru un copil minor însoțit doar de unul dintre părinți

Aveți posibilitatea de a semna declarații prin care vă exprimați acordul ca fiul/fiica dv. minor să călătorească din România în străinătate însoțit doar de unul dintre părinți.

Mai multe informații, aici.

III.8. Acord de călătorie în străinătate pentru un copil minor însoțit de o terță persoană

Aveți posibilitatea de a semna declarații prin care vă exprimați acordul ca fiul/fiica dv. minor să călătorească în străinătate cu o terță persoană sau cu un însoțitor de la compania aeriană.

Mai multe informații, aici.

IV. Eliberarea certificatului de cazier judiciar

 Cazierul judiciar este valabil 6 luni de la data primirii de către solicitant.

 Mai multe informații, aici.

V. Eliberarea unei procuri

Dacă sunteți cetățean român și doriți să împuterniciți o persoană din România să acţioneze în numele dv.  pentru cumpărarea unor bunuri, pentru efectuarea unor servicii ori pentru îndeplinirea unor proceduri administrative și judecătorești vă puteți adresa Biroului consular din Edinburgh (sau Secției consulare Londra).

Mai multe informații, aici.

Advertisements

3 comments on “INFORMAȚII CONSULARE (actualizate permanent)

 1. Pingback: „Informații Consulare” – o rubrică permanentă pe RoScotland | ROMANIAN Community in SCOTLAND ▒ RoScotland

 2. Pingback: Măsuri pentru fluidizarea procesului de vot în străinătate | ROSCOTLAND ▬▬▬▬▬▬▬

 3. Andreea
  August 25, 2015

  Buna ziua,
  Stiti daca se mai elibereaza pasapot simplu temporar daca nu putem astepta pentru cel electronic? Cat timp dureaza cel temporar? Se poate face la urgenta?
  Multumesc!

Comentarii

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Introduceți adresa de e-mail pentru a fi la curent cu noutățile de pe acest blog.
Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Contact

Vă invităm să ne trimiteți știri din comunitate sau observații și sugestii, pe adresa:
ro_scotland@yahoo.co.uk